Project Description

Det handler om at synkronisere styringen af økonomi, projekter/aktiviteter og ressourcer for det enkelte projekt og for den samlede portefølje

Det er vigtigt effektivt at kunne opfange afvigelser i tide og prioritere ud fra en helhed. Det gælder leverandørforsinkelser og behov for justeringer. I MPI er leverandører ligesom eget personale og udstyr at opfatte som ressourcer, der udfører opgaverne og driver økonomien. Der er en række begrænsninger/constraints, der skal tages hensyn til. Kapacitetsflaskehalse og tidsmæssige afhængigheder mellem aktiviteter,

Alt det håndteres af MPI i en sammenhængende platform, der konfigureres så den passer præcist til kundens behov. MPI inkluderer planlægning, diagrammer, beregningsmotor, rapportering, samarbejde med leverandører, ledelsesinfomationer / dashboards og datainterfaces til ERP, BI mm.

Nedenfor følger eksempler og vurderinger fra DIN.

OM DIN FORSYNING

 • Produktion af drikkevand, håndtering af spildevand og genbrug, fjernvarme og kraftvarme.
 • 220 medarbejdere
 • 165.000 borgere leder årligt 29. mio. m3 spildevand ud til 18 renseanlæg.
 • 9 vandværker med 62 boringer leverer rent drikkevand til ca. 115.000 forbrugere.
 • Distribution af fjernvarme til 25.000 kunder. Varmen produceres af DONG kraftværk, affaldsforbrændingen Energnist og 11 lokale varmeværker.
 • 5 genbrugspladser og 27 miljø- og supermiljøstationer modtager hvert år ca. 29.000 tons affald. Desuden indsamles ca. 13.000 tons dagrenovation fra kunderne i Varde Kommune.

Lidt om projektstyringsopgaven:

 • Projektafdeling er der samlet set 39 medarbejdere, herunder 21 projektingeniører.
 • Et årligt investeringsbudget på ca. 355 millioner kroner brugt på bl.a. kloakseparering, ombygning af renseanlæg, etablering af nye kildefelter, nye rentvandstanke og pumpestationer.
 • Gennemfører 50 – 100 antal projekter årligt, hvoraf varigheden spænder fra 1 måned til flere år.
 • Anlægsopgaver projekteres i høj grad selv med deltagelse af rådgivere, og har altid en PL og PE tilknyttet anlægsprojekterne. DIN entrerer udelukkende med entreprenører til anlægsprojekter, men håndterer selv driften af ledninger og anlæg.

Valg af MPI, vigtige ønsker

 • Værktøjet skulle rumme alle discipliner: Projekter, porteføljer, ressourcer og økonomi samt passe til projektmodellen.
 • Værktøjet skulle være særligt stærkt på ressourcesiden for at få et retvisende billede af situationen i DIN.
 • Det skulle være nemt at bruge, og DIN skulle selv kunne arbejde med opsætningen.
 • Værktøjet skulle kunne tilpasses/sættes op, så det passede til DIN og til den enkelte bruger.
 • Det skulle gøre DIN fremadrettet, så der kunne arbejdes med scenarier og konsekvenser primært på budgetsiden. Derfor skulle det spille sammen med DIN’s ERP system (AX).
 • Værktøjet skulle være fremtidssikret, så man kunne begynde småt og vokse med det.
 • Endeligt skulle værktøjet understøtte projektmodellen. Beslutningsporte, hjælpeskemaer, og følge projektet i hele dets levetid.

Resultater og erfaringer med MPI

DIN Forsyning har anvendt MPI fra Marstrand Innovation siden august 2017 og har fået et værktøj som:

 • Har transformeret en uigennemsigtig og autonom kultur ved hjælp af en ny og langt mere professionel styringsplatform.
 • I dag fungerer som et fælles og effektivt dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere, med mere arbejdsglæde og bedre resultater til følge.
 • DIN’s medarbejdere nu bruger centralt i dagligdagen.
 • Giver Din et retvisende billede af deres situation omkring, tid, ressourcer og økonomi.
 • Er et godt dialogværktøj med DIN’s medarbejdere bl.a. omkring hvem der har travlt, og hvad man kan gøre ved det
 • Har givet åbenhed omkring opgaver og belastninger.
 • Har gjort styringsopgaven nemmere for DIN’s ledere og projektledere.
 • Som DIN’s superbrugere selv kan arbejde videre med.
 • Som kan udvikles efter DIN’s ønsker gennem gode brugergruppemøder.
 • Som DIN kan bruge mange år frem.

MPI anvendes i dag af i alt 8 vandselskaber med samme platform og på stort set samme måde